اولین نشست تخصصی همایش علوم انسانی قرآن بنیان با حضور اعضای کمیته علمی و کمیته اجرایی همایش از رشته های مختلف: علوم قرآن و حدیث، فقه و حقوق، معارف اسلامی، علوم سیاسی، اقتصاد و ... در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار گردید.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1394-12-29
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1395-01-22
تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1395-01-23
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1395-01-31
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1395-02-11
تاریخ شروع کنفرانس
1395-02-27
تاریخ پایان کنفرانس
1395-02-28

همایش علوم انسانی قرآن بنیان (چیستی، چرایی و چگونگی) در روزهای دوشنبه و سه شنبه 27 و 28 اردیبهشت 1395 برگزار می گردد.

‍‍‍‍همایش

برگزار کنندگانتهران

بزرگراه چمران پل مدیریت ، خیابان علامه جنوبی ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

حمایت کنندگان

فرم شرکت در کنفرانس

login